Mindfulness training voor kinderen, jongeren en volwassenen

Mindfulness / aandachttraining voor kinderen en jongeren van 4 tot 19 jaar

Je kunt de golven niet tegenhouden, maar je kunt wél leren surfen!

Trainingen in eigen praktijk

In mijn praktijk in SCC De Sterrentuin te Leiderdorp geef ik de groepstraining Mindfulness volgens de Methode Eline SnelDe groepen zijn klein (3 tot maximaal 8 kinderen/jongeren) zodat iedere leerling tijd, ruimte en aandacht krijgt die hij / zij nodig heeft. De trainingen zijn aan de leeftijd van het kind aangepast:

kinderen van 5 tot 7 jaar                          achtweekse training, les 60 min (alleen individueel)

kinderen 7 tot 12 jaar                              achtweekse training, les 60 min

jongeren van 12 tot 15 jaar                      tienweekse training, les 60 min

jongeren van 15 tot 19 jaar                      tienweekse training, les 60 min

Naast de training in groepsverband geef ik ook individuele trainingen. Kinderen vinden individuele aandacht vaak prettig, durven meer van zichzelf te laten zien en leren nieuwe vaardigheden makkelijker aan; daarnaast biedt individuele training gelegenheid om uw specifieke hulpvraag in de training te integreren. Gedurende privé training is er wekelijks e-mail contact en begeleiding mbt huiswerk.

Wat kunnen de kinderen leren in deze achtweekse training? Mindfulness training heeft de volgende wetenschappelijk aangetoonde effecten:

  • concentreren, even te stoppen met wat ze aan het doen zijn en voor een moment de aandacht gericht te houden op bijvoorbeeld de adem. Door dit regelmatig te doen en te ‘zitten met de aandacht van een kikker’ leren kinderen snel te schakelen tussen ‘doen’ en ‘niet doen’. Merken wanneer je afgeleid bent en weten hoe je terug kunt keren naar het onderwerp van de aandacht. Hierdoor neemt de concentratie toe en neemt impulsief gedrag af.
  • benoemen en begrijpen van emoties en gedachteprocessen, zoals angst, woede, verdriet en piekeren. Door emoties en gedachten te accepteren en er ruimte voor te maken ontstaat een kleine afstand. Precies genoeg om niet meegesleept te worden door die gevoelens of ze te negeren. Hierdoor ontstaat rust en harmonie. 
  • aanwezig te zijn in het NU, waardoor de kinderen merken dat er NU heel veel goed is. Ook als er spannende dingen te wachten staan of als er nare dingen gebeurd zijn. NU is oké.
  • zelfvertrouwen te hebben, door het leren loslaten van oordelen over de eigen gedachten en emoties. Je niet vereenzelvigen met wat je denkt en voelt. En door een open en niet-oordelende houding van de trainer, leerkracht of ouder.
  • het geheugen te verbeteren, door de aandacht te richten op wat je NU doet (via concentratie) dringen dingen beter door en kun je je beter herinneren wat je geleerd hebt.
  • aardiger te zijn voor zichzelf en anderen, begrip voor eigen standpunten of kwetsbaarheden en die van anderen neemt toe. Het afwijzen van gevoelens of standpunten neemt af. Door compassie en oefenen in aardig zijn merken kinderen hoe groot de waarde van mildheid is. Door bewustwording van deze kwaliteit neemt pestgedrag af. En de acceptatie van verschillen neemt toe.

Trainingen op school

Mindfulness neemt een grote vlucht in het basis- en voortgezet onderwijs. Steeds meer scholen en andere kind-georiënteerde instellingen integreren mindfulness in hun curriculum, door bijvoorbeeld hun leerkrachten te trainen om mindfulness oefeningen en technieken in hun wijze van lesgeven te verwerken, of door een speciale mindfulness docent in te huren. Het resultaat? Leraren en begeleiders die meer ontspannen voor de kinderen staan en leerlingen die meer rust en zelfvertrouwen krijgen. Kinderen die makkelijker zelf conflicten kunnen oplossen zonder tussenkomst van de volwassene en zich beter kunnen concentreren op hun taak. En ouders die aangeven dat hun kind ’s avonds gemakkelijker in slaap valt.

Mindfulness training volgens de ‘Methode Eline Snel’ is geschikt voor alle kinderen in de basis- en voortgezet onderwijs leeftijd (4-19 jaar) en kan individueel, groepsgewijs of klassikaal gegeven worden. De toegevoegde waarde van de training wordt bijzonder zichtbaar bij kinderen die moeite hebben met concentratie, onrustig of impulsief gedrag vertonen, betrokken zijn bij pestproblematiek, of belast zijn met een complexe thuissituatie of een traumaverwerking. Kinderen die bijvoorbeeld gediagnosticeerd zijn met PDD-NOS, AD(H)D of ASS worden vaak doorverwezen naar een mindfulness training om hen te helpen omgaan met (de gevolgen van) hun gedragssymptomen. 

 

Workshops | geschikt voor de BSO's, verenigingen ed.

Om kennis te maken met de mindfulness in een gezellige en leerzame setting, kunt u ook één of enkele workshops mindfulness boeken. Afhankelijk van uw doelgroep en de vraagstelling kunnen we samen een passend programma samenstellen.

Enkele voorbeelden:

- een middagje mindfulness oefeningen voorafgaand aan een belangrijk wedstrijd

- enkele weken achter elkaar verschillende middagprogramma's op uw BSO, om bijvoorbeeld de pestproblematiek aan te pakken

- een ochtendje samen mindfulness- of yoga oefeningen doen in plaats van reguliere gymles

De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos! Laat mij weten wat uw behoeftes zijn, ik denk graag met u mee.