Mindfulness training voor kinderen, jongeren en volwassenen

Wat is mindfulness?

Mindfulness is het doelbewust aandacht geven aan wat je precies ervaart, zonder onmiddellijk daarover een oordeel te vellen. Hierdoor ontwikkel je een levenshouding van milde, open aandacht en (zelf)respect. Door regelmatig mindfulness te beoefenen, ontstaat ruimte waardoor automatische reacties afnemen en het mogelijk wordt om andere keuzes te maken dan je gebruikelijk - in een 'automatische piloot' modus - gemaakt zou hebben; keuzes die heilzaam zijn voor je gezondheid en welbevinden. Piekeren, stress en opgejaagd gevoel verminderen, terwijl levensvreugde, zelfkennis en compassie vergroot worden. Hierdoor ga je meer genieten van de waardevolle dingen in het leven.


ExternalVideoWidget


Mindfulness Based Stress Reduction training (MBSR) werd in de jaren tachtig van vorige eeuw ontwikkeld door dr. Jon Kabat-Zinn; aanvankelijk werd het toegepast bij mensen met chronische pijn en psychosomatische klachten. Sindsdien is gebleken dat mindfulness ook in een niet-therapeutische context heilzaam kan zijn. Tegenwoordig wordt mindfulness in allerlei sectoren gewaardeerd als een krachtige manier om stress situaties evenwichtiger tegemoet te treden.

Doordat MBSR in een medisch-universitaire omgeving is ontwikkeld, is er altijd veel aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness. De uitkomsten laten zeer positieve resultaten zien, ook op langere termijn.

Ben je benieuwd wat mindfulness training voor jou als volwassene / ouder / opvoeder / leerkracht kan betekenen, of heb je vragen? Ik beantwoord die graag, schroom niet om ze te stellen.

Mindfulness voor kinderen en jongeren

Mindfulness training voor kinderen 'Methode Eline Snel', zoals in onze praktijk aangeboden wordt, is ontwikkeld door Eline Snel op basis van MBSR training voor volwassenen. Er is veel zorg, deskundigheid en aandacht besteed aan pedagogische en didactische aspecten van de training, opdat die zo goed mogelijk aansluit bij de beleving en de behoeftes van het opgroeiend kind. De training is inmiddels vertaald in vele talen en wordt (in oorspronkelijke of aangepaste vorm) in verschillende landen gegeven, vaak gewoon op school. Alle kinderen hebben immers baat bij zelfstandig tot rust kunnen komen, meer (zelf)respect en (zelf)vertrouwen, beter hun gevoelens en gedachtes kunnen hanteren en sterkere sociale vaardigheden.


ExternalVideoWidget

 

Mindfulness training is bijzonder effectief bij:

* onrustig gedrag (incl.ADD/ADHD)      

* laag (zelf)vertrouwen

* concentratieproblematiek                       

* piekeren

* slaapproblematiek                            

* angst / somberheid

* niet onderkende (hoog)begaafdheid  

* omgaan met (hoog)sensitiviteit

* pestproblematiek

Maar zoals boven gezegd, ook voor kinderen zonder specifieke klachten is de training net zo nuttig. 

Heeft u een specifieke hulpvraag of is er behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden, neemt u gerust contact met mij op.